Voorwaarden downloaden, printen, kopiëren

Downloaden, printen of kopiëren van een bestand dient te gebeuren in overeenstemming met de voorwaarden van de uitgever/leverancier.
Inzage in deze voorwaarden is te verkrijgen via vraag.ub@vu.nl.

Eenieder die de door de bibliotheek beschikbaar gestelde bestanden of artikelen downloadt, print of kopieert, accepteert daarmee de voor dat bestand geldende voorwaarden, en vrijwaart de bibliotheek voor eventuele aansprakelijkheid als gevolg van het gebruik.

In het algemeen mogen deze bronnen uitsluitend worden gebruikt binnen het onderwijs en onderzoek aan de VU of voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Systematisch downloaden, afdrukken, opslaan of verspreiden van substantiële delen van deze informatie in print, op cd, dvd of anderszins (bijvoorbeeld het printen van complete nummers van e-journals) is niet toegestaan.

Overige voorwaarden
Gebruikersreglement Universiteitsbibliotheek VU (PDF)